Қазақша.info - Білім-сауық порталы

Қозғалтқыштың салқындату жүйесіне техникалық қызмет көрсету және жөндеу . Қоректендіру жүйесінің ақаулары және оларды анықтау

Салкындату жүйесі козғалткыштың эртүрлі жұмыс істеу жағдайында калыпты жылулық режимін (85-90°С) сақтап тұруға қажет. Қозғалтқыштың белгілі дәрежеде сенімділігі мен экономикалық көрсеткіштері салқындату жүйесінің техникалық жағдайына байланысты.

0

Салқындату жүйесінің жай-күйін анықтау

Қозғалтқыштың салқындату жүйесінің жэне радиатордың клапанда- рының тығыздығын ДОС-2 аспабының көмегімен анықтайды, . ДСО — 2 аспабының сүлбасы: 1 — радиатор; 2 — баллон; 3, 8, 13 — шүмектер; 4 — манометр; 5 —...

0

 Қосиінді-бұлғақты және газ тарату механизміне техникалық қызмет көрсету.

КҚ — күнделікті қозғалтқышты іске қосу алдында іске қосылудың жеңілдігіне көңіл аударып жэне қозғалтқыштың түтіндетуіне әртүрлі режимдегі жұмысын тексеру қажет. Ақ-көкшіл сұр түсті түтіннің жоғарғы көлемде шығуы жану камерасына саңылаулар арқылы май түскенін білдіреді,...

0

Цилиндрлі поршеньді топтың және газ тарату механизміндегі клапандардын жай-күйін анықтау

Манометрлік газ шығынын өлшегіш КИ-4887-И (9.11-сурет) қозғалт- қыштың картерінің куысына жалғанып, қозғалтқыш жүктеме тэртібінде жұмыс істегенде, картерге газдың жіберілетін мөлшерін өлшейді. Кар- терде қоршаған ортаның қысымы сақталуға тиіс, ол аспапты вакуумдық қондырғыға жалғастырғанда немесе...

0

Қосиінді-бұлғақты және газ тарату механизміне техникалық қызмет көрсету және жөндеу

Қозғалтқыштың негізгі механизмдері қосиінді-бұлғақты (ҚБМ) жэне газ тарату (ГТМ) болып табылады. Қосиінді-бұлғақты механизм поршеньнің тік сызықтық қозғалысын қозғалтқыштың иінді білігінің айналу қозғалысына айналдырады жэне бұл айналымды трансмиссияға береді. Қосиінді-булғақты жэне газ тарату механизмінің ақаулары...

0

  Қосиінді бұлғақты механизм және газ тарату механизмінің жай-күйін анықтау

Қозгалтқыштагы тарсылды анықтау. Қозғалтқыштың қосиінді бұлғақты механизміндегі тарсылды анықтаудың ең қарапайым түрі — сте- тоскопты қолдану. Оның электронды стетоскоптан бастап «Экранас», уль- тродыбысты УС-01 стетоскопқа дейін бірнеше түрі қолданылады.

0
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
*
Войти с помощью: 
Генерация пароля