«Kazaksha.info» порталында жарияланым

[add-bookmark]

Құрметті әріптестер!

«Kazaksha.info» Порталдың редакциясы барлық тілек білдірушілерді өзінің авторлық мақалаларды, сабақтың және оқудан тіс іс-шараның әдістемелік зерттемелерін және ҰБТ-ға дайындық туралы ұсыныстарды, тест, таныстырылым, флипчарт, оқу- жобаларды, сценариді, шеберлік өнерді жариялауға шақырады.

Сабақ, оқудан тіс іс-шара, әдістемелік зерттемелерді, мақалаларды растау үшін Kazaksha.info  порталының редакциясы сізге тегін   электронды сертификат жіберіледі. Электронды сертификат тек жіберілген  жарияланым үшін беріледі.

Серитификатта автордың аты-жөні, жұмыс орны,  біліктілігі, жарияланым тақырыбы,  жарияланымға тікелей сілтемесі  көрсетіледі.

Сертификат (электронды поштаға).jpg,файлының түрінде жібіріледі. Сертификатты қажет болған жағдайда суретке шығыруға болады. Автордың қалауы бойынша сертификатты қағаз түрінде (1000 тг)  немесе  ағаштта гравюрамен жазылған   түрінде  (2500тг) рәсімдеуге болады, және пошталық мекенжайға жіберіледі.

Email: kazaksha.info@yandex.ru

Материалдарды жарияла

Публикация на портале «Kazaksha.info»

Уважаемые коллеги! Редакция портала «Kazaksha.info» приглашает всех желающих опубликовать свои статьи, методические разработки уроков и внеклассных мероприятий, сценарии, мастер-классы, авторские рекомендации по подготовке учащихся к ЕНТ, тесты, презентации, флипчарты, проекты учащихся.

В подтверждение публикации уроков, разработок внеклассных мероприятий, статей на портале Kazaksha.info бесплатно высылается электронный сертификат. Электронный сертификат выдается только за публикацию присланных материалов.

В сертификате указывается Ф.И.О. автора, место его работы, квалификация, тема публикации и прямая ссылка на публикацию.

Сертификат высылается (по электронной почте) в виде графического файла .jpg, который при необходимости можно распечатать. По желанию автора сертификат может быть оформлен в бумажном виде (1000 тг)  или деревянный сертификат с гравировкой(2500тг) и оправляется на почтовый адрес.

Email: kazaksha.info@yandex.ru

Публикация на портале